airflow

Viete o tom že paradontitída sa dá liečiť ?

Parodontitída je zápalové ochorenie závesného aparátu zubov. Je to infekčné ochorenie bakteriálneho pôvodu. Vyskytuje sa v každom veku, v rôznych formách, vedie k postupnému poškodeniu kosti, až k strate zubov.

Prvotnou príčinou vzniku parodontitídy je nedostatatočné čistenie zubov, prítomnosť bakteriálneho plaku a zubného kameňa na zuboch. Bez baktérií , ktoré žijú v bakteriálnom plaku parodontitída nevznikne.

Parodontitída ohrozuje nielen zuby ale i celkové zdravie! Je štatisticky dokázané, že zdravotný stav zubov a ďasien ovplyvňujú choroby srdca, cukrovku, pľúcne, reumatické i cievne ochorenia, u tehotných žien sa zvyšuje riziko potratu a v lepšom prípade nízka pôrodná hmotnosť plodu.

Medzi príznaky ochorenia patria začervenalé častokrát i bolestivé a opuchuté ďasná, krvácanie ďasien, vytekanie hnisu z postihnutých miest, odhalené zubné krčky, zápach z úst, prítomné parodontálne vačky, kývavosť zubov.

Ochorenie parodontu prebieha v dvoch fázach - fáza kľudu (stagnácie) a fáza progresie (obdobie zhoršovania stavu). Našim cieľom je predĺžiť kľudovú fázu, a zastaviť postup ochorenia. Čím dlhšie obdobie kľudu pretrváva, tým sa zuby zachovávajú na dlhší čas. Čím častejšie nastáva obdobie zhoršovania, tým skôr dochádza k strate zubov.


Progresia ochorení parodontu závisí od:

  • typu zápalu - agresívna alebo neagresívna forma parodontitídy
  • nedostatočnej domácej starostlivosť o zuby
  • fajčenia
  • celkového ochorenie
  • nedodržiavania dohodnutých termínov návšev dentálnej hygieničky
  • nekompletnej profesionálnej liečby

Klinicý obraz parodontitídy je veľmi variabilný a závisí od typu ochorenia, stupni progresii, ako aj celkových ochorení (diabetus mellitus, krvné ochorenia, imunologické poruchy). Pri niektorých typoch je progresia ochorenia rýchla, niekedy je ústup a rozpúšťanie alveolárnej kosti pomalé a trvá niekoľko rokov, kým sa objavia subjektívne ťažkosti.

Pri neagresívnej parodontitíde (najbežnejšia forma) je jedinou príčinou nedostatočná hygiena, najčastejšie nepravidelné čistenie zubov, zlá technika, nečistenie medzizubných priestorov. Ochorenie je charakteristické rezorbciou - rozpúšťaním kosti 3 - 5 mm za niekoľko rokov.

Pri agresívnej parodontitíde ochorenie parodontu napreduje mimoriadne rýchlo, s masívnym úbytkom kosti. Rýchlosť straty kosti je 3 - 5 mm v priebehu piatich rokov. Klienti majú často poruchu polymorfonukleárnych neutrofilov - oslabenú schopnosť migrácie a pohlcovania baktérií. Zaujímavosťou je, že u mnohých pacientov sa vyskytuje malé množstvo plaku s malým zápalom okolo postihnutých zubov a choroba nie je rozpoznaná, pokiaľ rtg nedokáže pokročilý úbytok kosti.

Radiologickým vyšetrením (RTG) zisťujeme a tiež podporujeme stanovenie diagnózy, opakovaným vyšetrením aj prognózu ochorenia, a určujeme liečebný postup. Pri liečbe parodontitídy posudzujeme stav gingívy (ďasna), hĺbku a aktivitu parodontálnych vačkov. Pri hodnotení stavu hygieny, stanovení diagnózy a prognózy ochorenia je nevyhnutné kompletné vyšetrenie každého zuba a jeho parodontu, vrátane rentgenologického nálezu a posúdenie nálezu s vekom klienta. Klientom mechanicky odstánime bakteriálny plak a zubný kameň nad ďasnom i pod ďasnom (hladíme i korene zubov) ultrazvukovým prístrojom a ručnými nástrojmi (kyretami). Pri agresívnych formách ochorenia robíme mikrobiálne vyšetrenia, liečbu podporíme systémovým podávaním antibiotík na potlačenie patogénnych baktérií. Niekedy je potrebná i parodontálna chirurgia. Veľmi efektívne je mechanické profesionálne odstránenie kameňa z povrchu zuba a koreňa v kombinácii s použitím antimikrobiálnych substancií.

Klientov naučíme správne čistiť hlavne medzizubné priestory pomocou interdentálnej kefky, ukážeme im správne čistenie zubnou kefkou, dentálnou niťou, jednozväzkovou kefkou i čistenie jazyka škrabkou.

Klientom určíme kontrolné návštevy v ktorých kontrolujeme prítomnosť plaku, opätovne meriame hĺbku a aktivitu parodontálnych vačkov, hodotíme spoluprácu, kontrolujeme pomôcky. Termíny závisia od stavu hygieny a aktivity parodontu. Termíny sú od 1 - 2 mesiacov po 6 mesiacov.

Význam úspechu parodontálnej liečby spočíva v zabráneniu návratu ochorenia, a to vyžaduje pravidelnú kontrolu a starostlivosť.